Huom. 1.1.2023 alkaen Helmen alueen sosiaali- ja terveyspalvelut järjestää Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde. 

Äitiysneuvolatoiminta

Äitiysneuvolatoiminnan tavoitteena on tukea perhettä lapsen odotuksessa ja valmentaa perhettä raskausaikaan, lapsen syntymään ja vastasyntyneen hoitoon. Ydintehtävänä on turvata raskaana olevan naisen, sikiön, vastasyntyneen ja perheen paras mahdollinen terveys ja laajempi tavoite on edistää koko perheen terveyttä ja hyvinvointia.Työmuotoina ovat määräaikaiset terveystarkastukset, kotikäynnit, perhevalmennus ja puhelinneuvonta.

Yksi terveystarkastuksista on laaja terveystarkastus, jossa kartoitetaan koko perheen voimavaroja. Tarkastuksia sovitaan tarvittaessa enemmän huomoiden perheen yksilölliset tarpeet. Tärkeänä painopisteenä äitiysneuvolatyössä on ennaltaehkäisevä perhetyö erityisesti ensimmäistä lastaan odottaville perheille.

Neuvolassa työskentelevät terveydenhoitaja, lääkäri ja ehkäisevää perhetyötä tekevä ohjaaja. Neuvolavastaanotoille tarvitaan ajanvaraus, ja löydät yhteystiedot sivun alalaidasta. On hyvä varata aika heti raskauden olemassaolon selvittyä.

Neuvolan perheohjaus

Neuvolan perheohjaus on lyhytkestoista, maksutonta ja ennaltaehkäisevää tukea odottaville vanhemmille ja alle kouluikäisten lasten perheille. Perheohjauksen tavoitteena on tukea vanhemmuutta, parisuhdetta ja koko perheen hyvinvointia sekä löytää ja vahvistaa perheen omia voimavaroja arjesta selviytymiseen.

Tapaamisia perheen kanssa on keskimäärin 3-5 ja pääasiassa tavataan perheen kotona. Palvelu on perheelle vapaaehtoista, luottamuksellista ja maksutonta. Perheohjaajaan saat yhteyden neuvolan terveydenhoitajien kautta tai soittamalla itse.

Milloin perheohjaus voi olla tarpeen:

  • Kun tarvitset tukea raskausaikana
  • lapsen kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä (itkuinen vauva, imetysongelmat, uniongelmat, ongelmat rajojen asettamisessa, yhteiset pelisäännöt, päivärytmin ongelmat jne.)
  • elämäntilanteesi on haastava (vanhemman uupumus/masennus, parisuhteen ongelmat, taloudelliset haasteet, kriisitilanteet)
  • kun vanhemmuus tai perheenjäsenten väliset vuorovaikutussuhteet kaipaavat vahvistusta
  • kun perheessä on päihteiden väärinkäyttöä tai muuta riippuvuutta