ELÄMÄNTAPARYHMÄ ALKAA TAMMIKUUSSA 2023 !!!

Helmen elämäntapamalli on kansansairauksien ehkäisyyn tarkoitettu perusterveydenhuollon painonhallinnan ryhmäohjausmalli. Se on tarkoitettu Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen kuntien asukkaille, joilla on ylipainosta johtuva korkea sairastumisriski. Ryhmäohjaus on Käypä hoito-suosituksen mukaista perusterveydenhuollon toimintaa, minkä avulla on mahdollista tavoittaa suurempi kohdejoukko kuin yksilöohjauksella. Ryhmät tarjoavat jäsenilleen myös vertaistuen.

 

Helmen elämäntaparyhmät ovat maksuttomia. Ryhmiin voi hakea Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen nettisivuilta tai terveyskeskuksista saatavalla hakulomakkeella. Hakulomake palautetaan omalle terveysasemalle. Ryhmänvetäjät ilmoittavat hakijalle valinnasta puhelimitse tai sähköpostitse kertoen ryhmän alkamisajankohdan ja paikan.

 

Elämäntaparyhmät kokoontuvat infotilaisuuden jälkeen viisi kertaa ennalta sovittuina aikoina. Ryhmän toiminta on luottamuksellista ja kannustavaa. Tavoitteena on löytää ryhmäläisille soveltuvia, pysyviä keinoja painonhallintaan. Ryhmän jäseneltä edellytetään sitoutumista ryhmän kokoontumisiin.

 

Ryhmien päättyessä ryhmäläisille tarjotaan erilaisia tukikeinoja painonhallintaan myös jatkossa; joko itse toteutettavia tai esim. Jokihelmen opiston liikuntaryhmiä tai esim. sos. ja terveysalan järjestöjen kautta.

Kategoria