Asiakasmaksut

Tälle sivulle on koottu esimerkkejä asumispalveluiden ja kotihoidon maksuista.

Katso tarkemmat tiedot maksuista ja niiden määräytymisestä Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen asiakasmaksuhinnastosta.

 

Kotona annettava palvelu

Säännöllisestä kotihoidosta perittävä maksu määräytyy tulojen, palvelun määrän ja perheen koon mukaan. Kuukausimaksutaulukko löytyy Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen asiakasmaksuhinnaston kohdasta 7.1.

Tilapäinen kotihoito (asiakasmaksuhinnasto kohta 7.2)

 • Tilapäisen kotihoidon käynti alle 1 h 12,20 €
 • Lääkärin kotikäynti 19,20 €/käynti

Kotisairaala (asiakasmaksuhinnasto kohta 7.3)

 • Asiointipalvelu 12 €/käynti

Tukipalvelut (asiakasmaksuhinnasto kohta 9)

 • Ateriapalvelut: kotiin kuljetettu lounas Haapavesi 5,00 €, Pyhäntä 7 €
 • Turvapalvelut: GSM-turvapuhelin 30 €/kk
 • Pyykkipalvelu 8 €/koneellinen

Sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelut (asiakasmaksuhinnasto kohta 11)

 • Lyhytaikainen palveluasuminen 39 €/vrk
 • Paakkilanhovin ja Hilman tukiasunnoissa hoitomaksuna peritään kotihoidon taulukon mukainen bruttotuloista määräytyvä maksu. Lisäksi peritään vuokra ja tukipalvelumaksut
 • Peltola-Rantala palveluasumisessa hoitomaksu peritään bruttotuloista (joista on tehty lakisääteiset vähennykset) kotihoidon taulukon (ks.kohta 5.1) korkeimmalla palvelutuntimäärällä. Lisäksi peritään vuokra ja tukipalvelumaksut
 • Paakkilanhovin ja Nestorin tehostetussa palveluasumisessa kuukausimaksu on 85 % asiakkaan nettotuloista tai 42,5 % asiakkaan ja puolison yhteenlasketuista nettotuloista, joista on tehty lakisääteiset vähennykset. Lisäksi peritään vuokra. Asiakkaalle tulee jäädä käyttöön vähimmäiskäyttövara 167 €/kk.
 • Ostetut asumispalvelut: Asunnon vuokran määrittää tilat omistava vuokranantaja. Hoitomaksuna peritään sama korvaus kuin kunnan itse tuottamasta vastaavasta palvelusta.

 

Asiakasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetuksiin:

 

Lisätietoa:

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut, Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut, Kuntaliitto