Huom. 1.1.2023 alkaen Helmen alueen sosiaali- ja terveyspalvelut järjestää Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde. 

HUOM! Näitä sivuja ei päivitetä enää 1.1.2023 alkaen. Löydät ajantasaiset tiedot sosiaali- ja terveyspalveluista Pohteen sivuilta:
 Pohde (pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi)

Sosiaalihuollon asiakkaan oikeudet

Asiakkaan asemaa sosiaalihuollossa säätelee laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (ns. asiakaslaki). Asiakaslaki sisältää sosiaalihuollon asiakkaan osallistumiseen, kohteluun ja oikeusturvaan sisältyvät oikeudelliset periaatteet.

Sosiaalihuollon asiakaslain mukaan asiakkaalla on:

  •  Oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää.
  •  Velvollisuus antaa sosiaalihuollon järjestämisessä ja toteuttamisessa tarvittavat tiedot.
  •  Oikeus saada selvitys toimenpidevaihtoehdoista.
  •  Oikeus saada toivomuksensa, mielipiteensä, etunsa ja yksilölliset tarpeensa huomioon otetuiksi sosiaalihuollon toteutuksessa.
  •  Oikeus saada päätös, sopimus ja/tai suunnitelma sosiaalihuollon järjestämisestä.
  •  Oikeus saada ja tarkastaa häntä itseään koskevia tietoja.
  •  Oikeus tehdä muistutus huonosta palvelusta ja kohtelusta.