Huom. 1.1.2023 alkaen Helmen alueen sosiaali- ja terveyspalvelut järjestää Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde. 

Lastenneuvola

Lastenneuvolassa seurataan ja edistetään lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä. Lisäksi tuetaan vanhempia turvallisessa, lapsilähtöisessä kasvatuksessa ja lapsen hyvässä huolenpidossa sekä parisuhteen hoitamisessa. Lastenneuvolassa edistetään lapsen kasvu- ja kehitysympäristön sekä perheen elintapojen terveellisyyttä.

Neuvolassa pyritään havaitsemaan lapsiperheiden erityisen tuen tarpeet mahdollisimman varhain ja järjestämään tarkoituksenmukainen tuki ja apu. Lastenneuvolat tekevät moniammatillista yhteistyötä muiden lapsiperheiden parissa työskentelevien kanssa.

Määräaikaistarkastukset pyritään toteuttamaan neuvola-asetuksen mukaisena. Laajat tarkastukset ovat 4 kk, 18 kk, 4 vuotiailla.

Sairaan lapsen hoitovapaatodistuksen saa puhelimitse neuvolasta. Jos lapsi tarvitsee lääkärin arviota sairautensa vuoksi, vanhempien tulee varata aika terveyskeskuksen vastaanotolta.

Osallistu THL:n vauvaperheiden kyselytutkimukseen 2020. Katso a.o. esite.

 

Liitetiedostot