Huom. 1.1.2023 alkaen Helmen alueen sosiaali- ja terveyspalvelut järjestää Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde. 

Lastenvalvonta

Avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyydenselvittämisestä sekä lapsenhuoltoon-, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvien sopimusten valmistelusta ja vahvistamisesta huolehtii lastenvalvoja.

Isyyden selvittäminen

Avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyyden selvittämisen ja vahvistamisen tarkoituksena on lapsen ja hänen isänsä välisen sukulaisuussuhteen vahvistaminen. Sen perusteella lapsella on oikeus saada elatusta isältään ja hän saa myös perintöoikeuden isään ja isänpuoleisiin sukulaisiin nähden. Isyys voidaan vahvistaa joko isyyden tunnustamisella tai oikeudenkäyntiteitse. Äiti voi myös vastustaa isyyden selvittämistä.

Lapsen huolto ja tapaamisoikeus

Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys sekä myönteiset ja läheiset ihmissuhteet erityisesti lapsen ja hänen vanhempiensa välillä. Tapaamisoikeuden tarkoituksena on turvata lapselle oikeus pitää yhteyttä tai tavata sitä vanhempaa, jonka luona hän ei asu.