Omaishoito

Omaishoidon tuella pyritään turvaamaan vanhuksen, vammaisen tai pitkäaikaisesti sairaan hoito kotona. Tuki on perusturvalautakunnan määrittelemien omaishoidon tuen myöntämiskriteerien mukaisesti myönnettävä harkinnanvarainen etuus. Tukea myönnetään talousarviossa annetun määrärahan puitteissa.