Huom. 1.1.2023 alkaen Helmen alueen sosiaali- ja terveyspalvelut järjestää Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde. 

HUOM! Näitä sivuja ei päivitetä enää 1.1.2023 alkaen. Löydät ajantasaiset tiedot sosiaali- ja terveyspalveluista Pohteen sivuilta:
 Pohde (pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi)

Palveluneuvonta ja -ohjaus

Palveluohjauksesta  saa  tietoa erilaisista  kotona asumista tukevista palveluista ja niiden hakemisesta. Tarvittaessa asiakkaalle voidaan laatia henkilökohtainen palvelutarpeen kartoitus. Palveluohjaus auttaa löytämään yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa sopivat yksilölliset palveluvaihtoehdot kotona selviytymiseen ja itsenäisen toimintakyvyn tukemiseen.

Palveluneuvontaa saat puhelimitse tai sähköpostitse. Voit myös varata palvelutarpeen arviointia varten ajan:
Haapavesi:
puh. 044 7591 510
sähköposti:  minna.kanula@haapavesi.fi

Pyhäntä:
puh. 044 7591 018
sähköposti: helena.paakki@haapavesi.fi

 

Ilmoittaminen iäkkään henkilön palveluntarpeesta

Voit tehdä ilmoituksen iäkkään henkilön palveluntarpeesta, kun sinulla herää huoli sosiaali- tai terveydenhuollon tarpeessa olevasta iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan.

Ilmoituksen tarkoituksena on varmistaa, että iäkäs henkilö saa tarvitsemansa huolenpidon silloinkin, kun hän ei itse kykene sitä pyytämään.

Ilmoituksen voit tehdä esimerkiksi tilanteissa, joissa iäkäs henkilö:

· ei selviydy käytössään olevilla palveluilla mm. ravitsemuksen turvaamisesta, lääkehuollosta, hygienianhoidosta
· asuu puutteellisesti varustetussa asunnossa tai asumisolosuhteet ovat muutoin epätarkoituksenmukaiset
· ei selviydy itsenäisesti asioidensa hoitamisesta, eikä kykene hakeutumaan tarvitsemiinsa sosiaali-/terveydenhuollon palveluihin
· käyttää kohtuuttomasti päihteitä tai jollakin muulla tavoin vaarantaa oman terveytensä ja turvallisuutensa
· kärsii kaltoin kohtelusta
· tarvitsee apuvälineitä

Ilmoituksen voit tehdä virka-aikana puhelimitse kotihoidon tiimivastuuhenkilöille tai
kotihoidon palveluesimiehelle
Haapavesi: puh. 044 7591 510
Pyhäntä: puh. 044 7591 018
tai lähettämällä ilmoituslomakkeen postitse palvelukeskuksiin.

Ilmoituksen saavuttua  kotihoidon palveluohjaaja aloittaa viipymättä iäkkään henkilön toimintakyvyn ja palveluntarpeen selvittämisen.