Huom. 1.1.2023 alkaen Helmen alueen sosiaali- ja terveyspalvelut järjestää Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde. 

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on tilapäistä ja lyhytkestoista apua perheille. Palvelulla tuetaan ja autetaan tavanomaiseen arkielämään kuuluvien toimintojen sujumista.

Kotipalvelua annetaan

 • alentuneen toimintakyvyn, rasittuneisuuden
 • sairauden, synnytyksen
 • tai vastaavan syyn perusteella

Kotipalvelua ei anneta

 • äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon
 • pelkkään siivouksen tarpeeseen
 • pitkäkestoiseen päivittäiseen lastenhoitoon

 

Lapsiperheiden kotipalvelusta peritään asiakasmaksulain mukaiset asiakasmaksut.

Maksun määrittämistä varten tulotiedot tulee ilmoittaa tulotietolomakkeella.

Palvelun myöntäminen perustuu perheohjaajan tekemään palvelutarpeen arviointiin.
 

Perhetyö

Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö on lapsiperheille suunnattua matalankynnyksen palvelua, joka ei vaadi asiakkuutta lastensuojelussa. Tavoitteena on toimivan ja mielekkään arjen löytäminen yhteistyössä perheen kanssa. Perhetyöhön kuuluu lyhytkestoinen ohjaus ja neuvonta sekä suunnitelmallinen ja pitkäkestoinen perheen tukeminen. Perhetyötä tehdään aina perheen kotona. Palvelu on perheelle vapaaehtoista, luottamuksellista ja maksutonta. Kotikäynneillä mietitään yhteiset tavoitteet ja lähdetään yhdessä työskentelemään niitä kohti. Vanhempien ja koko perheen tulee sitoutua yhdessä sovittuun suunnitelmaan. Päämääränä on aikaansaada yhdessä määritelty muutos arjen sujumiseksi.

Milloin sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö voi olla tarpeen:

 • kun tarvitset tukea raskausaikana
 • lapsen kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä (itkuinen vauva, imetysongelmat, uniongelmat, rajojen asettamisessa, yhteiset pelisäännöt, koulunkäynti, päivärytmin ongelmat...)
 • elämäntilanteesi on haastava (vanhemman uupumus/masennus, parisuhteen ongelmat, taloudelliset haasteet, kriisitilanteet)
 • kun vanhemmuus tai perheenjäsenten väliset vuorovaikutussuhteet kaipaavat vahvistusta
 • kun perheessä on päihteiden väärinkäyttöä tai muuta riippuvuutta

Palvelun myöntäminen perustuu perheohjaajan tekemään palvelutarpeen arviointiin.

Tehostettu perhetyö

Tehostettu perhetyö on lastensuojeluasiakkaana oleville lapsiperheille järjestettävää suunnitelmallista, pitkäjänteistä ja tavoitteellista avohuollon tukitoimintaa. Perhetyö on määräaikaista ja sen tarkoituksena on turvata lapsen etu ja hyvinvointi. Perhetyöllä tuetaan myös vanhemmuutta eri elämäntilanteissa.

Tehostetun perhetyön tarkoituksena on auttaa perhettä jaksamaan erilaisissa muutos- ja kriisitilanteissa. Perhetyön avulla pyritään myös ottamaan perheen omat voimavarat käyttöön arjessa selviytymisen ja hyvinvoinnin turvaamiseksi. Päätavoitteena on, että perhe kykenisi selviytyömään jatkossa itsenäisesti. Vanhempien ja koko perheen tulee sitoutua yhdessä sovittuun suunnitelmaan. Päämääränä on aikaansaada yhdessä määritelty muutos arjen sujumiseksi.

Sosiaalityöntekijä tekee päätöksen tehostetusta perhetyöstä.

Perhetyön esite