Huom. 1.1.2023 alkaen Helmen alueen sosiaali- ja terveyspalvelut järjestää Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde. 

Puheterapia

Puheterapeutti tutkii, hoitaa ja kuntouttaa kielen, puheen ja äänen häiriöitä. Puheterapeutti tekee arvionsa testien ja havaintojen perusteella sekä määrittelee millaista kuntoutusta asiakas tarvitsee. Puheterapian tavoitteena on kommunikaatiohäiriöiden ja niihin liittyvien vuorovaikutuksen ja kehityksen pulmien varhainen toteaminen ja kuntouttaminen sekä tarvittaessa jatkotutkimuksiin ohjaaminen. Kotona tehtävät harjoitukset ovat olennainen osa puheterapiaa.
 
Puheterapeutin vastaanotolle ohjataan, jos puhe viivästyy, lapsi änkyttää tai on äännevirheitä. Puheen ja kielen kehitys voi viivästyä useasta eri syistä. Puheterapiaan voidaan ohjata 2-3 vuotiaita, jos puhe on selkeästi viivästynyt. Lapsi voi takerrella ja toistaa sanoja, mikä on luonnollinenn vaihe puheen oppimisessa. Lapsen pitkään jatkunutta änkytystä voidaan hoitaa puheterapialla ja vanhempien ohjauksella. Yksittäisten äännevirheiden (esim. R, S, L) korjaaminen aloitetaan noin 5-6 vuotiaana.
 
Puheterapeuti hoitaa aikuisikäisten asiakkaiden ääniongelmia, puheen epäselvyyttä sekä aivohalvauksen myötä tullutta vaikeutta puheen ymmärtämisessä ja tuottamisessa. Etenevissä neurologisissa sairauksissa (esim. Parkison, MS, ALS) ohjataan äänen käyttöä, puheentuottoa ja nielemistä sekä kommunikaation apuvälineitä.
 
Palveluihin tullaan lääkärin ja terveydenhoitajan lähetteellä.