Huom. 1.1.2023 alkaen Helmen alueen sosiaali- ja terveyspalvelut järjestää Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde. 

Tukiperhetoiminta

Tukiperhe on perhe, jossa lapsi käy säännöllisesti ja sovitusti lastensuojelun avohuollon tukitoimena ja sosiaalilautakunta tai vastaava toimielin maksaa tästä toiminnasta tukiperheelle sopimuksen mukaisen korvauksen.

Koska tukiperhettä tarvitaan monenlaisille lapsille ja erilaisissa elämäntilanteissa, tarvitaan myös erilaisia tukiperheitä. Tukiperhe voi olla lapseton pariskunta, jo aikuiseksi omat lapsensa kasvattanut "varamummola" tai yksinasuvan aikuisen perhe, jolla on resursseja ja halua tarjota huolenpitoa ja turvaa lapsille. Tukiperhe voi olla myös kahden vanhemman lapsiperhe tai yksinhuoltajaperhe.

Tuettavat lapset ovat usein leikki- tai kouluikäisiä. Myös itsenäistyvä nuori voi tarvita tukiperhettä. Jos lapsi on vauvaikäinen, on syytä pohtia erityisen tarkkaan, onko lapsen kannalta tarkoituksenmukaista järjestää tukiperhe avohuollon tukitoimeksi.

Tukisuhteen tavoitteet, tapaamisten tiheys ja kesto ja tukisuhteen suunniteltu kesto on sovittava yhdessä lapsen ja hänen biologisen perheensä ja tukiperheen kanssa.